Telif Kullanım Hakları

  1. Katılımcı, ödül ya da sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; ​T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları ​T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıda açıklanan şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  1. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü www.vgm.gov.tr adresinden ve TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun tfsf.org.tr  ile https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde aynı zamanda  TFSF ile T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı  Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2020 ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü  yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
  2. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  3. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  4. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
  5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  6. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.